هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   181   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آخرین تصمیم دولت یازدهم درباره بنزین


معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ادامه نظام سهمیه‌بندی و عرضه دو نرخی بنزین با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بر اساس آخرین تصمیم دولت یازدهم، اعلام کرد: هنوز زمان‌بندی قطعی افزایش قیمت بنزین نهایی نشده است.
شاپور محمدی درباره آخرین وضعیت قیمت و نظام عرضه بنزین با اجرای فاز دوم قانون هدفمند سازی یارانه‌ها گفت: بر اساس آخرین تصمیم گرفته‌شده در دولت با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نظام سهمیه‌بندی بنزین همچون گذشته ادامه می‌یابد.
معاون وزیر اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به صورت دو نرخی عرضه خواهد شد، تصریح کرد: هنوز زمان‌بندی قطعی افزایش قیمت بنزین در دولت نهایی نشده است. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه قرار است محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور زمان و قیمت جدید بنزین را در قالب اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام کند، اظهار داشت: این افزایش قیمت ممکن است در فروردین یا اردیبهشت‌ماه سال جاری ابلاغ شود. برخی اخبار غیررسمی از قیمت بنزین سهمیه‌ای بین 700 تا 850 تومان و بنزین آزاد 1050 تا 1200 تومان در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حکایت دارد.