ممانعت از ساخت‌وساز در سراي دلگشا

شمار نشریه : 181


نایب‌رئیس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران، اعلام كرد كه شورا تذكرات لازم را براي ممانعت از ساخت‌وساز در سراي دلگشا داده است و با حساسيت بسيار اين موضوع در حال پيگيري است و منتظر هستيم تا پاسخ دستگاه‌هاي ذي‌ربط را درباره چرايي ساخت‌وساز در اين سرا دريافت كنيم.
احمد حكيمي‌پور اظهار كرد: «تهران به عنوان مركز كشور داراي تاريخ و ميراث بسياري است و بايد نسبت به حفظ آن تلاش كنيم همچنين نسبت به احيا و ترميم آثار تاريخي شهر تمهيدات لازم صورت گيرد.البته شهرداري تهران تلاش بسياري براي حفظ آثار تاريخي شهر كرده است. اعضاي شوراي شهر نيز با مصوبات مختلف به دنبال حفظ آثار تاريخي شهر هستند و سعي داريم با تعامل سازنده با ساير دستگاه‌هاي متولي مانع از نابودي ميراث تاريخي شهر تهران شويم. وی افزود: متاسفانه شهر تهران به شهر بي‌دفاعي تبديل شده كه به فضاي سبز، پارك‌ها، ميراث فرهنگي و بناهاي هويت تاريخي آن حمله شده است.»
وي درباره وضعيت نهايي سراي دلگشا نيز پاسخ داد: «شورا تذكرات لازم را براي ممانعت از ساخت‌وساز در اين سرا داده و با حساسيت بسيار اين موضوع در حال پيگيري است. منتظر هستيم تا پاسخ دستگاه‌هاي ذي‌ربط را درباره چرايي ساخت‌وساز در اين سرا دريافت كنيم.اگر ساخت‌وساز در سراي دلگشا غيرقانوني باشد قطعا مانع از ساخت آن خواهيم شد.»