هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   157   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

هتل تکبعدی با بدنه شیشهای

گروه معماری و دکوراسیون: گروه معماری 3LHD کشور Croatia موفق به رونمایی از هتل تکبعدی در منطقه Rovinj این کشور شده است که فضایی به مساحت 29 هزار و 476 متر مربع را به خود اختصاص داده است.

این هتل تکبعدی از لایههای طبقهای مجزا تشکیل شده که تنها با استفاده از پایههای کوتاه کامپوزیت بتن و فولاد به یکدیگر متصل شدهاند.لایههای طبقهای هتل به صورت قوسدار طراحی شدهاند که در قسمت مجاوربه صورت یکی در میان، ورقههای بتنی خود را جای دادهاند. این ترکیب به جذابیت نمای خارجی ساختمان افزوده و طرح موج آب محیط اطراف هتل را به زیبایی نمایان ساخته است.

بدنه اصلی ساختمان با استفاده از شیشههای مسطح پوشانده شده که با قرار گرفتن در قسمتهای لابی هتل میتوان منظره زیبای منطقه Rovinj را به وضوح مشاهده کرد. همچنین بعضی از قسمتهای داخلی هتل از طریق پولهای چوب و پلاستیک سخت صنعتی به شکلهای مدور، چرخشی و قوسدار درآمدهاند که میتوان رقص نور جذابی را در بدنه این پنلها دید.این در حالی است که یک قسمت از بدنه خارجی هتل تکبعدی با انواع قالبهای گیاهی پوشانده شده است که این قالبها علاوه بر تهویه هوای داخلی ساختمان، انرژیهای طبیعی را در حد وسیعی جذب خواهند کرد و به سرعت به داخل ساختمان انتقال میدهند.