هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   157   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

طراحی پیست دوچرخه سواری

گروه معماری و دکوراسیون: پیشرفت سریع دوچرخه سواری حرفهای در سینالوای مکزیک در دهههای گذشته، انگیزه و تمایلی برای ساخت پیست دوچرخه سواری جدید کولیاکان و منجر به اتخاذ سیاستی جدید در برنامههای شهری شده است تا از دوچرخه سواری به عنوان شیوهای از حمل و نقل در مکانهای عمومی حمایت شود.

پیشنهاد نامه BNKR Arquitectura این شور و شوق کشف شده جدید دوچرخه سواری را به موضوع واحدی هدایت میکند که احداث ساختمانهای ورزش حرفهای را با توسعه پارک دوچرخه سواری"گرا " تلفیق میکند. پیشنهاد برای یک سری رمپهای مارپیچی که در اطراف و بالای پیست دوچرخه سواری (ولودروم) المپیک در کولیاکان کشیده میشود، تلاشی است برای اتصال این ساختمان، به عنوان نماینده آرمانهای رقابتی سینالوا، با بافت شهری آن.

در حال حاضر، پیستهای دوچرخه سواری در سراسر جهان، دارای امکانات تخصصی احاطه شده با پارکینگهای بزرگ هستند. برای مقابله با این رویکرد ماشین-گرا در ساخت اماکن ورزشی، ادغام کامل آن با پارک رودخانه مجاور در نظر گرفتهشده است. مسیرهای دوچرخه سواری از پارک به سایت کشیده میشود به صورت رمپ ملایم دایره ای، شروع به بالا رفتن و حرکت مارپیچی در سراسر پیست به سمت بالای ساختمان میکند. دو رمپ اصلی که توسط پوسته شبکهای فولادی شفاف محافظت شده، به بالا میرود و در بالا به یک تک حلقه میرسد تا مسیر پیوستهای ایجاد میکند که بالا میرود و دوباره به پایین باز میگردد. مجموع طول مسیر یک سفر 3.5 کیلومتر است. از داخل و خارج ساختمان، شما میتوانید دوچرخه سواری عمومی را در پوسته آن ببینید.

از داخل مسیر خط کشی شده دوچرخه سواری، شما میتوانید از مسابقات و یا وقایعی که در مسیر پیست یا گردشگاه مرکزی اتفاق میافتد لذت ببرید که به معنای اتصال جهان دوچرخه سواری آماتور با حرفهای و ایجاد قابلیت دید و علایق عمومی و تقویت هر دو آنهاست. پوستهای که پییست دوچرخه سواری را میپوشاند ادامه بافت شهری، غشاي زنده و قابل سکونت و فضای عمومی جدیدی برای شهر است.