هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   180   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خداحافظی با اسناد ملکی قدیمی

محمدحسن بکائیان معاون املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اولین برنامه این سازمان در سال 93 تعویض اسناد مالکیت قدیمی و تبدیل آن به سند کاداستر است.
این مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در سال 92 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 34 میلیون خدمت به مردم ارائه کرد که بیش از 60 درصد این خدمت در فضای مجازی انجام شده است.
بکائیان با بیان اهمیت منابع طبیعی گفت: تشخیص و شناسایی اموال از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک است که در همکاری با سازمان جنگل‌ها و مراتع در بعد از انقلاب حدود 135 میلیون هکتار از عرصه های منابع طبیعی مانند جنگل، مرتع و اراضی موات تثبیت شد. وی اضافه کرد: برای این منابع طبیعی اسناد مالکیت صادر و به خزانه دولت تحویل داده شد.
معاون املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برای حدود 55 میلیون هکتار از منابع طبیعی اسناد تهیه و در کاداستر گنجانده شده است که 40 میلیون هکتار از آنها پلاک گذاری شده و برای بیش از پنج میلیون هکتار آن سند مالکیت کاداستر یعنی نقشه هایی با مختصات جغرافیایی صادر شد.