هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   157   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نهنگ در مدرسه

گروه معماری و دکوراسیون:حیاط مدرسه اغلب اوقات، به عنوان فضایی برای ساعات تفریح، فعالیتهای فوق برنامه و فضاهای گردهمایی مورد استفاده قرار میگیرد.  نتیجه این فعالیتها گاهی، تداخل عملکردهایی است که به سازمانهای فضایی متفاوتی احتیاج دارند. به همین دلیل طراحي به نام (Guzman de yarza blache) مساحت حیاط مدرسه را افزایش داده، (فضایی به اندازه 33* 35 متر) تا والدین بدون تداخل با فعالیتهای تفریحی و ورزشی کودکان در آن جای گیرند.

 راهکار ارائه شده بسیار ساده است؛ سطح حیاط ورزشی از سطح زمین بالاتر قرار میگیرد، به این ترتیب محوطه بسته ای نیز برای سیرکولاسیون فضایی ایجاد میشود. از آنجایی که مدرسه به عنوان یک موسسه آموزشی 9 تا 10 ماه از سال مورد استفاده قرار میگیرد؛ کل سازه حیاط میبایست در طول تابستان ساخته میشد، به این معنا که سازه میبایست در حداقل زمان ممکن و بدون تداخل در سایت مدرسه برپا میشد. به این ترتیب یک زیرساخت پیش ساخته بتنی، منطقیترین حالت به نظر میرسید که در آن، ستونهای متقارن، دو شاه تیر پهن طولی را نگه میداشت. یک سیستم قفسه ای فلزی دو پوسته، که از بالا به سمت داخل قوس داشت، بچهها و تجهیزات ورزشی را در یک عرشه شناور نگه میدارد و دو درخت که از سایت اصلی حذف شدهاند با 300 گونه پیچک جایگزین شدهاند که احتمالاً در طی سالهای اخیر، فضای سبز مجموعه را تأمین میکنند.

 «نهنگ» ( اصطلاحی که دانش آموزان به این حیاط دادهاند) در هر ضلع دارای رمپی است که آن را به حیاط اصلی و ساختمان مدرسه وصل میکند. در زیر سازه حیاط نیز، نوارهایی به منظور تعریف محدوده بازی و محیطهای تفریحی بازدیدکنندگان و دانش آموزان نقاشی شده است.

 دانش آموزان و والدین به محض ورود به فضای تعریف شده، میتوانند از نیمکتهای گرد دور محوطه و گونه های گیاهی آن استفاده و لذت ببرند