بگویید مخالف حقوق بشر هستیم

شمار نشریه : 180


گروه بازار ساختمان: تعجب نکنید ما نه با سازمان ملل سر و سری داریم نه حتی سخنان سخنگوی وزارت خارجه امریکا را تا به حال شنیده‌ایم و اصولاً هیچ وقعی هم به این سخنان سراسر پوپولیستی نمی‌نهیم. اما عقل و وجدان که داریم و می‌دانیم که مردم حتی در زمان کاهش قیمت مسکن در تأمین نیاز خود اغلب عاجز هستند . می‌بینیم و می‌بینید که شرایط چگونه است . البته نمی‌توان فشار خرید خانه را بر دوش نحیف بودجه گذاشت و دیدید که خزانه چگونه با برخی طرح‌های مسکن به بی‌مهری رسید. ولی به هر حال باید به یک راه حل  رسید چه آنکه ما خودمان هم از همین مردم بوده و  اکثر  فعالان عرصه رسانه فاقد مسکن هستیم.
پس چه باید کرد؟ این را ما نمی‌دانیم ولی می‌دانید، علمای قوم و عقلای علوم انسانی مانند مدیریت و اقتصاد هستند که باید جواب دهند نه ما ، اما از آنجا که کار ما کمی تا قسمتی ، سَرک کشیدن به کشورهای دیگر هم هست با مفهومی آشنا شدیم که شاید راه‌حلی درونش نهفته باشد.
ناقضان حقوق بشر در بازار مسکن
اول، برخی از مالکان خانه‌ها که نه به چیزی غیر از سود سوداگرانه می اندیشند و نه چیزی به غیر از سود می بینند ،زبانی جز زبان زور نمی‌فهمند و دوم،  زور دولت های سابق نیز به آنها نرسید چه رسد به ما که از اقشار آسیب‌پذیر جهان هستیم در هر کشوری.
سوم این روزها بیشتر کشورها برنامه‌های اقتصادی خود را با ترفند دفاع از حقوق شهروندی گره می‌زنند، و هر کجا که قافیه  تنگ آید... از همین حربه حقوق بشر هرچه خواهند بر حلقوم بشر می کوبند. فی‌الجمله ربط آن به بازار مسکن این است که همان برخی مالکان حقوقی که بعضی دارندگان بانک‌ها و موسسات پولی هم می‌باشند ، مالیات بر خانه‌های خالی را هم برنمی‌تابند. از این رو با ضروری‌ترین ملزومات زندگی بشر مخالف هستند؛ پس آنان که هم دوست دولت هستند و هم آنان که دوست دشمنان ملت هستند، باید از این قانون حمایت کنند و هر قانونی هم مشابه آن باشد خوب است که مورد حمایت قرار گیرد چرا که بشر ایرانی بیش از فیس بوک و حتی دیدارهای فیس تو فیس به خانه‌ای برای  زندگی نیاز دارد.
در پایان، روی سخن  با آنانی است که قصد ماهی گیری از آب گل آلود اقتصاد را دارند؛ به آنها می‌گوییم ، آیا شما با حقوق بشر مخالفید؟ اگر جرئت دارید بگویید مخالف حقوق بشر هستید. حتی پولدارهایی که سال قبل  قیمت زمین را در تهران بالاتر از طلا بردند، نیز نمی‌توانند در برابر این سئوال مقاومت کنند.  پس تا جایی که می‌توان باید بر فقدان حقوق بشر در بازار مسکن  فریاد زد. تازه آن زمان است که همه زیر این پرچم خواهند آمد. البته که نه، صد البته هیچ شخص ، شهر و کشور و کشورداری را یارای مبارزه علنی با عنوان حقوق بشر نیست.