هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   180   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان

مهندس محمد رضا نجفی ساروکلایی*
 قانون مسئوليت مدنی مصوب سال 1339 به مسئولیت افراد در قبال هم اشاره دارد. این قانون در ماده یک خود هر کس را که در نتيجه بی‌احتیاطی، به جان یا سلامتی دیگری ضرر مادی یا معنوی وارد نماید، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود دانسته است .البته این تعریف بسيار عام بوده و از شمول وسيعی برخوردار است که باید ادامه بخش‌های مختلف همین قانون و به منظور درک عمیق تر نقدهای مرتبط به آن را نیز مطالعه نمود.
کارفرما علاوه بر اینکه باید ثابت کند تقصیر نکرده، باید ثابت کند تمام تلاش‌ها و احتیاط‌های لازم به منظور عدم وقوع خسارت وارد شده را، به همراه تمام احتیاط‌های متعارفی که اشخاص متعارف در اوضاع و احوال قضیه در نظر می‌گیرند و در چنین مواقعی به کار می‌برند را به کار گرفته است. در این صورت است که مسئول شناخته نمی‌شود. غالباً" مشاهده‌شده که کارفرمای افراد آسیب‌دیده سهمی از تقصیر را متقبل شده‌اند و به همین دلیل به کلیه کارفرمایان توصیه اکید می‌نمایم که بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان با بالاترین پوشش‌های مورد نظر و مرتبط با موضوع کار را خریداری نمایند.
بیمه مسئولیت کارفرمایان شاید به لحاظ قانون مسئولیت کارفرما بیمه اجباری محسوب نشود ولیکن جز چند مورد محدود، هر کارفرمایی که کسب‌وکاری دارد باید بیمه مسئولیت کارفرما را طبق شرایط قانون ذکرشده داشته باشد. این بیمه‌نامه باید بیمه‌گذار را در مقابل مسئولیت قانونی برای خسارت بدنی (که شامل بیماری و فوت می‌شود) هر شخصی که تحت قرارداد خدمت یا  حتی کارآموزی، با اوست را جبران غرامت کند، مشروط بر اینکه خسارت بدنی ناشی از کار بیمه‌گذار و در هنگام اشتغال آن شخص به وجود آید.
مهم این است که همه ما بدانیم که ریسک، خطر نیست! ریسک یک فضای نا اطمینانی از وقوع خطر یا عدم وقوع خطر است. "دارایی در معرض خطر" در ادبیات بیمه‌ای، ریسک است و افرادی که تحت فرمان کارفرمایان هستند جزئی از دارایی آنها محسوب می‌شوند پس باید به علت وقوع خسارتی که برای کارفرمایان نیز محتمل است، به منظور دور شدن از این میزان ریسک آن را بیمه نمایند.  بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان بر اساس نوع فعالیت کارفرمایان به سه دسته تقسیم می‌گردد: کارفرما در قبال کارکنان ویژه فعالیت‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و ...،کارفرما در قبال کارکنان ویژه پروژه‌های عمرانی و کارفرما در قبال کارکنان پروژه‌های ساختمانی
با توجه به تعاریف فوق بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان پروژه‌های ساختمانی از ضروری‌ترین بیمه‌نامه‌های حوزه ساخت‌وساز می باشد که همراه با کلیه پوشش‌های تکمیلی در شرکت‌های مختلف بیمه‌ای ارائه شده است. مدت این بیمه‌نامه یک سال می‌باشد  که در سال‌های بعد قابل تمدید است. موضوع این  بیمه‌نامه جبران صدمات بدنی وارده به کارکنان، پیمانکاران ، اشخاص ثالث و سایر اشخاص دخیل در ساخت‌وساز در حین انجام کار و در محل مورد بیمه با رعایت قانون کار مصوبه سال 1368 و قانون بیمه و کلیه شرایط مندرج در بیمه‌نامه می‌باشد.
پوشش‌های اصلی این بیمه‌نامه شامل هزینه پزشکی در طول مدت بیمه برای کلیه کارکنان، غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در ماه‌های عادی، غرامت فوت برای هر نفر در ماه‌های حرام و همچنین غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه برای کلیه کارکنان است. سایر پوشش‌های تکمیلی جنبه اختیاری دارد و لیکن توصیه می‌شود که متقاضیان برحسب مورد و میزان ریسکی که قابل بررسی است حتماً" از پوشش‌های اضافی آن برخوردار گردند زیرا  این پوشش‌های اضافی براساس توزیع فراوانی نوع، شدت و تعداد خسارات وارده در محاکم قضایی در شرکت‌های مختلف بیمه‌ای طراحی شده است. برای مثال در زمان پرداخت دیه به علل مختلف پرداخت دیه از سال وقوع حادثه عبور می‌کند و به سال بعد موکول می‌شود که دیه معمولاً افزایش می‌یابد یا برای انجام کار، کارفرمایان از پیمانکاران فرعی استفاده می‌کنند و یا تعرفه‌های پزشکی متناسب با نوع خسارات وارده پرداخت‌های غیرمتعارفی خواهد داشت که بدون تعرفه مصوب هزینه از فرد خسارت‌دیده دریافت شده و همین طور فرانشیزهایی که در بیمه‌نامه از طرف بیمه گر اعمال می‌گردد و... همه اینها مواردی هستند که می‌توانند در دریافت حق بیمه از طرف بیمه گر و همچنین دریافت خسارت بیمه‌شده از بیمه گر تأثیرگذار باشد. این بیمه‌نامه می‌تواند به دو صورت با نام و بی‌نام صادر شود که البته هر یک تبعاتی را به دنبال دارد که کارفرما یا بیمه‌گذار باید از آن تبعات آگاه باشد.
*عضو هیئت‌مدیره انجمن ارزیابان خسارت حرفه‌ای صنعت بیمه