مختاباد رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی شد

شمار نشریه : 179

فرهاد حسین‌زاده لطفی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با صدور حکمی عبدالحسین مختاباد را به عنوان رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی منصوب کرد.
جلسه معارفه عبدالحسین مختاباد به عنوان رئیس دانشکده هنر ومعماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با حضور جمعی از معاونین، مشاور ریاست، مدیران، مدیران گروه‌های آموزشی و کارکنان دانشکده برگزار و از تلاش‌های ناصر باباشاهی رئیس سابق دانشکده هنر و معماری تقدیر شد.
شایان ذکر است؛ سید عبدالحسین مختاباد دارای مدرک دکتری موسیقی، از خوانندگان کشورمان و همچنین عضو و رئیس کمیته هنری  شورای اسلامی  شهر تهران است.