هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   179   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خاک دستی توی سرت!

شما تا به حال کسی را دیده‌اید که با یک بیل مکانیکی ازدواج کرده باشد؟ ندیده‌اید؟ واقعاً؟ حقیقتش این است که من هم ندیده‌ایم ولی اعتراف می‌کنم طی چند ماهی که بغل گوش خانه ما داشتند برای ساختن نمی‌دانم چی، گودبرداری می‌کردند چند دستگاه بیل مکانیکی و بولدوزر به شدت با اعصاب و روان من ازدواج کرده و هر روز و شب هم مراسم ولنتاین برگزار می‌نمودند! پیمانکار محترم پروژه هم معلوم نبود چرا اصرار داشت زیر پی تمام خانه‌های اطراف را عین ته هندوانه دقیق بتراشد! آقا من هر دفعه که از پنجره بیرون را نگاه می‌کردم یک گودال عمیقی را می‌دیدم که بیشتر به درد احداث دریاچه مصنوعی می‌خورد تا ساختن ساختمان! و بعد دلم از تصور سقوط خانه فکستنی‌مان در این چاه ویل می‌ریخت پائین و مدام صحنه‌های ریزش ساختمان های مختلف حین گودبرداری می‌آمد جلوی چشمم. البته این‌طور مواقع همیشه یک شیطان کوچک قرمز رنگ با دمی شبیه فِلِش و با چنگکی در دست روی شانه چپم ظاهر می‌شد و گفت: «غصه نخور، چیزی نمی شود، برو راحت بگیر بخواب»! ولی مگر می‌شد خوابید؟ آخر هم طاقت نیاوردم و با اهل‌وعیال جلُ و پلاسمان را جمع کردیم و رفتیم خانه پدرخانمم. از قضا همان شب هم به میمنت و مبارکی نصف خانه ما ریخت توی آن خندق بلا. علت این ریزش را کارشناسان وجود خاک دستی و عدم بررسی مکانیک خاک توسط سازنده محترم اعلام کردند. راستش را بخواهید من چیزی از خاک دستی و مکانیک خاک نمی‌دانم ولی می‌خواهم به آن سازنده‌ محترم و خوش‌پوش و خوش‌صحبت و خوش‌بویی که ماشین گران‌قیمتی هم زیر پایش بود و حتماً این چیزها را می‌داند بگویم: همان خاک دستی، دو دستی توی سرت که خانه خرابمان کردی!