هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   179   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساماندهی نماهای شاخص پایتخت

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از ساماندهی نماهای شاخص شهر و تشکیل " کمیته ارتقای کیفی سیما و نمای شهر تهران" به‌منظور سازماندهی اقدامات مداخله‌ای در نمای ساختمان های شاخص خبر داد.
علیرضا نادری با تاکید بر ضرورت مطالعه همه‌جانبه قبل از هر نوع اقدامی درباره وضع موجود نمای شهر و همچنین شناخت هویت و شرایط امروز تهران گفت: در این راستا بخشنامه‌های پیشین بازنگری شده و همچنین مناطق پایلوت نیز برای ساماندهی نمای ابنیه انتخاب شدند و در کنار آن کمیته‌های تخصصی نما نیز در این مناطق شکل گرفت.وی افزود : با توجه به اینکه ضوابط سیما و نمای شهری در هر یک از معابر 12 گانه، توسط مشاوران طراحی شهری، تدوین شده بود ، با هدف اجرایی و عملیاتی کردن ضوابط تدوین‌شده، پروژه‌های ساماندهی جداره محورهای امام خمینی، پیروزی و محور دماوند تعریف شد. نادری خاطرنشان کرد: همچنین ساماندهی نماهای شاخص شهر و تشکیل "کمیته ارتقای کیفی سیما و نمای شهر تهران" نیز به‌منظور سازماندهی اقدامات مداخله‌ای در نمای ساختمان‌های شاخص انجام شده است.
وی با اشاره به تصویب طرح تفصیلی و ابلاغ و اجرایی شدن آن از ابتدای سال 91 گفت : این طرح بر تدوین و ارائه ضوابط عام نما برای ساختمان‌های شهر تهران در بندهای 9-16 و 18-16 تاکید دارد و بر اساس آن معاونت شهرسازی و معماری اقدام به تشکیل کمیته تخصصی ارتقای کیفی سیما و نمای شهر تهران،برای تدوین ضوابط در این خصوص کرد.