هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   179   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

همایشی برای پاسداشت زنان معمار

همایش زن معماری و شهر در پاسخ به یک نیاز فزاینده به نگاه بین‌رشته‌ای، میان رشته‌های مختلف(علوم اجتماعی ،معماری،شهرسازی)در مقیاس های مختلف است.همایش با این سؤال آغاز شد که آیا میان" جنسیت و فضا" در معنی عام و "شهر و معماری " در معنای خاص آن رابطه‌ای وجود دارد؟.
ابتدای مراسم ، دکتر ایرج اعتصام رئیس همایش با نگاهی به سیر تحول مفاهیم معمارانه با تمرکز بر 150 سال اخیر و ایران به تبیین ارتباط میان تحولات اجتماعی و فکری و تغییر نگرش های معمارانه در تولید فضا پرداخت.
دکتر پرویز پیران سخنران کلیدی همایش با تاکید بر اهمیت تعریف و تبیین نقش انسان در تولید فضا و نه تفکیک بحث بر حوزه‌های مردانه و زنانه همه معماران و شهرسازان را به تعمق و مطالعات گسترده در مفاهیم پایه فضا،معماری ،شهر و کاربران فضا از گذشته تا امروز فراخواند.
دکتر شادی عزیزی دبیر علمی این همایش نیز ضمن سپاس از حضار، خلاصه‌ای از تلاش های علمی و اجرایی صورت گرفته در خلال ماه‌های اخیر را به استحضار حاضران در همایش رساند. وی با برشمردن اهداف و موضوعات کنفرانس به طور اجمالی برنامه‌های دو روز همایش را ارائه نمودند. بنا به اعلام دکتر عزیزی برنامه روز نخست همایش دربرگیرنده سه پنل شامل1- مطالعات فرهنگی، جنسیت و معماری2- پنل معماری و جنسیت3-پنل شهر و جنسیت بوده و  در روز دوم همایش 4 پنل جداگانه در خصوص حرفه و زن برنامه‌ریزی شده است. در ادامه مراسم، سخنرانی دکتر هما فرجادی استاد دانشگاه پنسیلوانیا و معمار حرفه مند شناخته‌شده ایرانی، در قالب فیلم ویژه‌ای برای کنفرانس پخش شد. خانم دکتر فرجادی ضمن سپاس از دست‌اندرکاران برگزاری همایش زن ،معماری،همایش و شهر و پوزش از عدم امکان حضور در همایش به دلیل کسالت پیش‌آمده، به بر رسی و نقد تجربیات اخیر معماری و تأثیر آن از تحولات اجتماعی- به‌ویژه نقش متکثر کلیه گروه‌های اجتماعی و تحول حضور این گروه‌ها- در معماری و شهر و ساخت فضا پرداختند.
خانم دکتر گرامی زادگان،مدیر کل حقوقی معاونت زنان ریاست جمهوری نیز ضمن ابراز علاقه دکتر شهین دخت مولاوردی- رئیس معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری از طرح چنین مباحثی و نیز ابراز تأسف از عدم امکان حضور به‌واسطه سفر استانی در معیت رئیس‌جمهور و هیئت دولت، به تشریح برنامه‌های معاونت امور زنان در توسعه نقش گروه‌های اجتماعی به‌ویژه زنان و ارتقای سطح کنش آنان در جامعه و شهر پرداختند.
خانم دکتر داوود پور، به نمایندگی از آقای دکتر پیروز حناچی- معاون معماری وزیر راه و شهرسازی- به تلاش های صورت گرفته در سال های گذشته در توسعه فضا و شهر و توجه یا عدم توجه آن به مسائل جنسیتی و ضرورت طرح عمیق بخش های میان‌رشته‌ای  در این زمینه پرداختند.
در خلال مراسم فوق فیلم مستندی به‌عنوان «زن در قالب شهر »به کارگردانی سحر خوشنام پخش شد.این فیلم با ارجاع به روایت فیلم های مطرح سینمای ایران از حضور زن در فضا،بحث های کلیدی همایش را از نگاه یک کارگردان(رخشان بنی اعتماد)،بازیگر(فاطمه معتمدآریا) نگاه سینمایی به این موضوع را عمق بخشیدند.