باغ بهلگرد

شمار نشریه : 157

باغ بهلگرد در فاصله 30 کیلومتری شمال شرقی بیرجند در امتداد جاده بیرجند _ زاهدان واقع شده است، ورودی باغ دارای سردری ساده با درب چوبی و دو تکه با گل میخهای کروی تزئین شده ، میباشد. فضای هشتی که به صورت محدود و با تاق نماهای کم عرض و کم عمق آن را میپوشاند، بعد از آستانه ورودی قرار گرفته و محوطه اندرونی که در امتداد هشتی واقع شده است، فضای نسبتاًٌ وسیعی را به خود اختصاص داده است.

 طبق اصول باغ سازی ایرانی در میان این محوطه، استخری به شکل چهار ضلعی به چشم میخورد که در قسمت جنوبی اندرونی بنا در دو طبقه همکف و اول به وجود آمده است. این بنای تاریخی به دلیل جذابیت خاص و به لحاظ وجود اجزاء و عناصر معماری اسلامی از جمله سردر ورودی هشتی با فضاهای ویژه خود بخش اندرونی باغ و بنای آن، که به صورت ترکی با ستونهای آجری مشخص میباشد با شماره 2367 در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

مجموعه باغ و عمارت بهلگرد شامل بخشهای متعددی همچون، ورودی، هشتی، حیاط اندرونی، عمارت اصلی، محل سکونت خدمه، بیرونی و اصطبل میباشد. این باغ که بر روی زمین شیب دار بنا شده، به منظور مهار شیب زمین از جنوب به شمال به صورت یکسان طراحی شده است.

 این باغ با دارا بودن اندرونی و بیرونی یکی از اصیلترین باغهای ایرانی در منطقه میباشد که به عنوان تفرجگاه ییلاقی خاندان خزیمه و در زمان شوکت الملک از حاکمان بیرجند در دوره قاجار بنا شده است.