هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   179   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شفافیت قانون اولویت ترکان باشد

گروه گزارش: هر چند مهندس اکبر ترکان صرفاً به‌عنوان رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور توسط رئیس‌جمهور معرفی شده، اما نظر به اهمیت این سازمان و جایگاه قانونی آن، این روزها اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در صنعت احداث کشور، به بیان خواسته‌ها و توقعات خود یا مجموعه خود از سازمان نظام‌مهندسی ساختمان می‌پردازند. ازآنجاکه انبوه‌سازان از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین تشکل های فعال در صنعت ساختمان کشور هستند که به‌ویژه در طرح مسکن مهر نقش عمده‌ای بر عهده داشته و دارند، در این خصوص با مهندس ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفتگو کردیم.
پیام ساختمان: فکر می‌کنید اولین اقدامات رئیس جدید سازمان نظام‌مهندسی ساختمان باید چه باشد؟
به نظر من اولین قدم مهندس ترکان باید این باشد که قانون نظام‌مهندسی و همچنین سازمان نظام‌مهندسی را که تشابه اسمی دارند از هم تفکیک و قانون را شفاف کند؛ چون در حال حاضر برخی موارد قانونی در خصوص سازمان نظام‌مهندسی صدق می‌کند و برخی در مورد قانون. بعد هم اگر اصلاحی در خصوص تشکل‌ها و جایگاه آنها لازم می‌بینند، که به نظر من خیلی ضرورت و جای کار دارد، انجام دهند. مورد دیگر اینکه نظام داخلی خود سازمان نظام‌مهندسی، حد و حدود، وظایف و شرح کارش مقداری نیاز به سازماندهی مجدد دارد. این کارها رسیدگی به این امور مهندسی را راحت‌تر می‌کند و بقیه موارد را هم آقای مهندس ترکان باید به‌مقتضای روز انجام دهند.
پیام ساختمان: از بین این موارد، به نظر موضوع جایگاه تشکل های صنفی و حرفه‌ای بیشتر با مجموعه شما ارتباط دارد.
بله چون ما تشکل های زیادی در رابطه با ساخت‌وساز داریم و باید جایگاه همه اینها در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مشخص و حق و حقوقشان تعریف شود تا این ارگان‌ها بتوانند در کنار هم، در جهت ارتقای ساخت‌وساز کار کنند. سازمان نظام‌مهندسی در حوزه انتظامی حرفه‌ای مهندسان و اموری مثل صدور پروانه اشتغال می‌تواند فعالیت کند، ولی تشکل‌ها جایگاه دیگری دارند و در ماده یک قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان به طور کامل این موضوع توضیح داده شده و همه‌چیز تعریف شده است. سازمان نظام‌مهندسی جایگاهی برای اعمال‌نظر در مورد شخصیت‌ها و اشخاص حقوقی ندارد و متأسفانه این عدم شفافیت در سال های اخیر منجر به چند مورد تنش شد.