هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   179   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تولید بتن از باکتری


تولید انرژی و کمبود مواد خام در سراسر جهان به یک موضوع نگران‌کننده تبدیل‌شده و «پیتر تریمبل» طراح، شیوه‌ای نوین را برای برخورد با چنین موضوعی در پیش گرفته است.
سامانه معرفی‌شده توسط وی به نام «دیوپ»، ماشینی قابل‌حمل است که از مخلوط شن، باکتری‌ها و ادرار برای خلق ماده‌ای موسوم به «سنگ زیستی» (biostone) استفاده می‌کند؛ وی امیدوار است در آینده بتوان از این سیستم برای تولید هر ماده‌ای بهره گرفت.ماده‌ جدید تولیدشده نه تنها دوستدار محیط‌زیست است، بلکه می‌توان برای ساخت ساختمان‌ها در کشورهای در حال توسعه و نواحی دوردست به‌راحتی آجر از آن استفاده کرد.
به ادعای تریمبل، شیوه تولید میکروبی مورد استفاده توسط «دیوپ» امکان جایگزین‌کردن روش‌های کنونی تولید را با فرآیندهای زیستی کارآمد مهیا می‌سازد. این روش، کامپوزیت‌های معدنی را در دماهای زیستی شکل می‌دهد و سنگ زیستی حاصل با بتن قابل مقایسه است و درعین‌حال، تولید آن هیچ نوع گاز گلخانه‌ای تولید نمی‌کند. بتن مسئول تولید پنج درصد انتشارات دی اکسید کربن ناشی از فعالیت‌های بشری است و ماده زیستی جدید گامی اساسی به‌سوی مسیر درست کاهش انتشاراتی از این نوع به شمار می‌آید.