هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   179   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شوراهای فنی حمل‌ونقل استان‌ها احیا می‌شوند

شورای عالی فني امور زيربنايي حمل‌ونقل در نخستين جلسه خود در دولت يازدهم كه با حضور وزير راه و شهرسازي برگزار شد، احياي شوراهاي فني استاني در هماهنگي و هم‌سويي با اين شوراي عالي را در دستور كار خود قرار داد.
در اين نشست كه با حضور وزير راه و شهرسازي و اعضاي شورای عالی فني امور زيربنايي حمل‌ونقل در ساختمان شهيد دادمان برگزار شد؛ ساختار و اساسنامه شورا مرور و هماهنگ‌سازي شرح وظايف و مأموريت‌هاي آن با مقتضيات كنوني و آخرين دستاوردهاي علمي، فني و فناوري‌هاي نوين و نيز تعميم حوزه شمول شورا به امور زيربنايي همه شيوه‌هاي حمل‌ونقل (راه، راه‌آهن، بندر، فرودگاه و ...) مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
گفتنی است محسن پورسيدآقايي معاون وزير و مديرعامل شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران، علي نورزاد معاون وزير و مديرعامل شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و نقل‌كشور، محمد شكرچي‌زاده رئيس مركز تحقيقات راه‌، مسكن و شهرسازي و محمود سالمي سرپرست معاونت برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل‌ونقل و دبير شورا، سید مجید برهاني مشاور وزير در امور مهندسي و ساخت، حسين اسلامي، نماينده جامعه مهندسان مشاور و باقر گلبن از اعضاي آن هستند.