عدم آشنایی نظام مهندسی با مسائل حقوقی

شمار نشریه : 179

عضو اسبق هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران گفت: متأسفانه بیشتر مهندسان با مسائل حقوقی صنعت ساختمان آشنایی ندارند و این عدم آشنایی مهندسان با قراردادهای ساختمانی و شیوه‌های قرارداد نویسی موجب شده تا به‌رغم توانایی فنی و مهندسی در زمان پاسخگویی نتوانند از حقوق خود دفاع کنند.
منوچهر شیبانی در حاشیه همایش مسائل حقوقی صنعت ساختمان در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با بیان این مطلب، افزود: مباحث حقوقی از دو جهت حقوق و تکالیف محوله برای مهندسان حائز اهمیت است. علاوه بر این هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها هم دانش حقوقی چندانی ندارند و کاستی های عمده‌ای را شاهد هستیم.
عضو هیئت‌مدیره انجمن مهندسان راه و ساختمان با بیان اینکه جامعه حقوقی هم نقص های عمده‌ای دارد، گفت: درحالی‌که حقوق مهندسی در دانشگاه‌های معتبر دارای مدارج عالی است، بخش حقوقی جامعه تاکنون به‌صورت تخصصی به حقوق مهندسی نپرداخته و حقوقدانان به پیچیدگی‌ها و ظرافت‌ها اشراف ندارند.
عضو اسبق هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران گفت: وزارت راه و شهرسازی می‌تواند به‌عنوان سیاست‌گذار از جنبه حاکمیتی، زمینه حمایت از طرح های اعتلای مهندسی را فراهم کرده و زمینه رشد و شکوفایی مهندسان را فراهم آورد.
شیبانی خاطرنشان کرد: فارغ از اقداماتی که ممکن است وزارت راه و شهرسازی برای اعتلای نظام‌مهندسی ساختمان و ارتقای سطح دانش حقوقی مهندسان انجام دهند، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان نیز باید به وظیفه خود پایبند باشد.وی خاطرنشان کرد: آنچه که امروز می‌تواند به‌عنوان یک تهدید بزرگ برای سازمان نظام‌مهندسی به شمار آید، درگیری شدید این سازمان با امور اداری و اجرایی روزمره از جمله توزیع کار و سهمیه‌بندی است که البته در این زمینه هم موفق نبوده است.