رفتار مهندسان یا ساختمان‌ها در مقاوم سازی؟

شمار نشریه : 179

اینکه در کشور هر لحظه امکان وقوع زلزله وجود دارد  و یا اینکه باید سازمان مدیریت بحران در پاسخ به بحران سریعتر عمل کند موضوعی است که همه به آن واقف اند. اما این موضوع که ساختمان‌های نوساز ما چقدر در برابر زلزله مستحکم هستند، بحثی است که به نظر می رسد مسئولان وزارت راه و شهرسازی به قدری درگیر تولید مسكن در كشور شده اند كه آیتم مهم نحوه مقاوم‌سازی واحدهای نوساز را به كلی فراموش كرده اند.
از طرفی امروزه ساخت و سازهای زیادی در حواشی گسل‌ها بدون توجه به احتمال فعال شدن آنها احداث می شود از طرف دیگر اجرای دقیق سازه‌های مسکونی که خود عامل مقاومت و پایداری بناهاست آنچنان که باید زیر ذره بین استاندارد سازی نیست.
حتی در بخش اجرای عملیات مقاوم سازی ساختمان‌ها طبق آیین نامه ۲۸۰۰ نیز مشکلات زیادی وجود دارد. بدیهی است، برای ساخت‌وسازهای مقاوم، استفاده از نیروی انسانی حرفه‌ای و ماهر در ساخت، مصالح مرغوب و نقشه‌های مناسب امری غیرقابل انکار است ولی مقاوم سازی دانشی نو است که به اذعان خود مهندسان، آشنایی کافی با آن ندارند.
در یک جمع بندی کلی می توان گفت، دو عامل ساخت سازه و به كارگیری اصول و قوانین مهندسی در طراحی و اجرای آن اهمیت بیشتری دارد و در این باره لازم است بنیه علمی مهندسان با دانش فنی مقاوم سازی و ضرورت های آن تقویت بیشتری شود و حتی لازم است تا دیر نشده این موضوع توسط مسئولان به صورت یک طرح ملی اجرایی شود.