هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   179   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

محاکمه سازندگان ساختمان های غیرمقاوم

معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور از محاکمه متخلفین ساخت‌وساز ساختمان های غیر مقاوم که استحکام کافی در مقابل وقوع حوادث و سوانح طبیعی از قبیل سیل و زلزله ندارند، توسط دستگاه قضایی خبر داد.
محمد فرید لطیفی افزود: این مهم پس از وقوع تخلفات مختلف و تخریب شماری از ساختمان های غیر مقاوم ساخته‌شده به‌عنوان مراکز درمانی و بیمارستانی و منازل مسکونی در مناطق زلزله‌زده استان های هرمزگان، لرستان، آذربایجان شرقی و بوشهر در دستور کار این سازمان وابسته به وزارت کشور قرار گرفت.
لطیفی گفت: زلزله‌های به وقوع پیوسته در سال های گذشته در استان های یادشده نشان داد که برخی از ساختمان های نوساز ساخته‌شده از سوی برخی پیمانکاران ساختمانی استحکام کافی در برابر وقوع بلایای طبیعی را نداشته‌اند.
معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور توضیح داد: با دستور مستقیم وزیر کشور به استانداران سراسر کشور مقرر شد که استانداران پس از وقوع حوادث طبیعی از قبیل سیل و زلزله حداکثر ظرف مدت یک ماه گزارش مستند وقوع تخلف از سوی پیمانکاران را در ساخت ساختمان های غیر مقاوم در مقابل حوادث یادشده را برای رسیدگی و برخورد قانونی به سازمان مدیریت بحران کشور ارسال کنند. لطیفی خاطرنشان کرد: این سازمان گزارش‌ها را برای تحت تعقیب قرار دادن این متخلفان به قوه قضاییه ارسال می‌کند.