هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   179   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نجات مقنی مشهدی از عمق چاه

افسر نگهبان سازمان آتش‌نشانی مشهد از سقوط مقنی 40 ساله به درون چاه17 متری در یک پروژه ساختمانی خبر داد.
 کاظم کاظمی گفت: این حادثه در چاه خشکی که برای عملیات بتن‌ریزی یک پروژه ساختمانی احداث شده بود، اتفاق افتاد و مقنی بر اثر سقوط کیسه خاک که در قسمت دهانه چاه از قلاب رها شده بود، به شدت مصدوم و در آن گرفتار شد.
کاظمی با بیان اینکه مقنی به شدت از ناحیه سر و کمر دچار مصدومیت شده بود، گفت: مصدوم پس از انتقال به بیرون از چاه برای اعزام به مراکز درمانی، تحویل نیروهای اورژانس حاضر در محل شد.