هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   157   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

برگزاری کنفرانس علمی معماری در دانشگاه سمنان

همزمان با پنج موسسه آموزش عالی و دانشگاه کشور، کنفرانس علمی معماری در دانشگاه سمنان برگزار میشود.

این کنفرانس اردیبهشت ماه امسال با حضور و سخنرانی پروفسور آنتونینوساجو مدیر گروه دکتری دانشکده معماری ساپینزای رم و پروفسور لوچو والریو باربرا صاحب کرسی معماری یونسکو در دانشگاه ساپینزا برگزار میشود. همچنین، فرایند طراحی پیترآیزنمن، تأثیر انفورماتیک در شکلگیری فضاهای معماری معاصر، نقش جوزپه ترانی در شکلگیری معماری مدرن و معماری مدرن و هویت فرهنگی (اتو بیوگرافی معماران کشورهای اسلامی) از محورهای این کنفرانس علمی است.

این کنفرانس علمی 18 اردیبهشت ماه در موسسه آموزش عالی هنر شیراز، 22 اردیبهشت در دانشکده معماری سوره تهران، 23 اردیبهشت در پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، 24 اردیبهشت در دانشگاه سمنان و 25 اردیبهشت در موسسه آموزش عالی علاء الدوله سمنانی برگزار میشود.