هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   179   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ایرلند و اسپانیا هدف اصلی سرمایه‌گذاران

سرمایه‌گذاران ملک به دنبال فرصتی بوده که در عرصه تجاری و مسکونی در سال 2014 بهترین سرمایه‌گذاری را انجام دهند و چه جایی بهتر از اسپانیا و ایرلند  که طی فرایند رکود اقتصاد جهانی وضعیت نابه سامانی دارند. بنا به پیش‌بینی های سازمان زمین شهری اتحادیه اروپا، این فرصت یک رقابت را برای سوق دهی سرمایه و بهبود بازار مسکن اسپانیا و ایرلند فراهم می‌کند.
این گزارش نشان می‌دهد ؛ بازار ملک دوبلین تا 2 سال گذشته هیچ رتبه‌ای در میان سرمایه‌گذاران نداشت اما هم اکنون به‌جایی رسیده که به‌عنوان داغ‌ترین بازارهای مسکن اروپا به شمار می رود. این علت سبب شده تا توجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به قیمت و پیشرفت چشم‌انداز اقتصادی در ایرلند جلب شود. بر اساس این گزارش در حال حاضر 51 درصد از مخاطبان با فرصت خوب خرید در ایرلند مواجه شده‌اند.
مسیر سرمایه‌گذاران به طرف اسپانیا، دیگر بازار جهانی رو به بهبود نیز گردیده است. 67 درصد متقاضیان معتقدند که اسپانیا بسیار فرصت مناسبی برای خرید می‌باشد. جان دادن به بازار مسکن ایرلند و تا حدودی اسپانیا داغ‌ترین اخبار سال 2014 به شمار می رود. به گفته برخی صاحب‌نظران این عرصه، سرمایه‌گذاری در این دو کشور طی سال 2014 به یک جنگ سرمایه تبدیل خواهد شد. چرا که کشوری چون اسپانیا ظرفیت این عمل را برای سرمایه‌گذاران و ثروتمندان بدون خط قرمز باز گذاشته است.