هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   179   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

افزایش قیمت مسکن در عربستان

قیمت واحدهای مسکونی ریاض ، جده ، مدینه و دیگر شهرهای مهم عربستان سعودی به دلیل محدود بودن  زمین های در دست‌ساخت و قیمت بالای عناصر اصلی تشکیل‌دهنده ساختمان ، در حال افزایش است.ضمن اینکه به دلیل روی کار آمدن گروه Nitaqat – ستاد کاریابی افراد بیکار عربستانی– هم اکنون کارگران ساختمانی شرایط بدی را سپری می‌کنند.
این ستاد به دنبال ایجاد شغل برای سعودی های بیکار بوده که بالغ بر 13 درصد مردم را تشکیل می‌دهند. بنا به دستور مقامات اجرایی این کشور هر شرکت به اقتضای حجم کاری خود موظف به استخدام تعداد مشخصی از عربستانی های بیکار می‌باشد.