هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   179   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ابلاغ سازوکار مسکن اجتماعی

ک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی از نهایی شدن سازوکار مسکن اجتماعی خبر داد و گفت: سازوکار مسکن اجتماعی در حال نهایی شدن بوده و قرار است وزیر راه و شهرسازی آن ‌را تا اواخر اسفندماه جاری ابلاغ کند. این مقام مسئول در خصوص جزئیات مسکن اجتماعی گفت: در طرح مسکن اجتماعی متوسط واحد مسکونی 50 متر است و برای خانوارهایی که فرزند دارند، به 70 متر می‌رسد.
وی ادامه داد: تفاوت عمده‌ای که میان مسکن مهر و مسکن اجتماعی است، میزان آورده است که در مسکن مهر به‌جز تسهیلات، مابقی هزینه‌ها توسط متقاضیان تأمین می‌شود، اما در مسکن اجتماعی واحدها متناسب با وسع درآمد خانوار قیمت‌گذاری می‌شود و حداکثر با 30 تا 40 درصد از سهم درآمد آنها امکان سکونت پیدا می‌کنند.