هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   178   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

درآمد میلیاردی دفاتر اسناد رسمی خلاف واقعیت است

در پی درج گزارش «برخی دفاتر اسناد درآمد میلیاردی دارند»  از سوی کانون سردفتران و دفتر یاران، پاسخی به تحریریه نشریه رسیده است که نظر خوانندگان را به مطالعه و توضیح پیام ساختمان جلب می کنیم:
مدیر محترم مسئول دو هفته نام پیام ساختمان
با سلام و احترام
مطابق مندرجات صفحات 112-97 شمــاره 117
 ] 175مسلسل] آن نشریه با انتخاب عنوان«برخی دفاتر اسناد رسمی درآمد میلیاردی دارند» باعث تشویش اذهان عمومی گردیده است لذا مقتضی است پاسخ این کانون را جهت تشحیذ ذهن خواندگـان ] خوانندگان]  و شفاف سازی موضوع درج فرمایید، دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد مراجعین وجوه عمومی از جمله حق الثبت، مالیات نقل و انتقال، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض سالیانه که قسمت اعظم پرداختی های مراجعین را تشکیل می دهد را ] را زائد] دریافت می کنند. علاوه بر آن مبلغی تحت عنوان حق التحریر بر اساس تعرقه مصوب قوه قضائیه (سازمان ثبت اسناد و املاک کشو) به عنوان حق الزحمه دریافت داشته که از مبلغ اخیر 10 درصد آن به صندوق بیمه و بازنشستگی ،15 درصد دفتر یار و 15 درصد به کارکنان دفتر خانه و قریب به 10 درصد بابت مالیات شغلی به سازمان امور مالیاتی پرداخت می گردد. قطع نظر از عدم بهره مندی دفتر خانه از وجوه عمومی و تعلق آن به دولت و تعلق بیش از 55درصد درآمد سردفتر از محل حق التحریر به سایر اشخاص و نظارت مراجع ناظر بر کیفیت وصول حق التحریر و رعایت تعرفه‌ها، انتساب عنوان درآمد میلیاردی بر خلاف واقعیت و فاقد محمل قانونی است که در صورت احراز سوء نیت ، کارشناس محترم قابل تعقیب جزایی در مراجع ذیصلاح قضایی است. لذا در خواست می گردد ضمن توجه بیشتر به مطالب منعکس شده در آن نشریه ، دستور فرمائید پاسخ کانون در نشریه چاپ تا افکار عمومی با واقیعت[واقعیت] مطلب بیشتر آشنا گردد.
            محمد رضا دشتی اردکانی
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران


توضیح پیام ساختمان برای تنویر افکار عمومی:
1-گزارش نشریه، گزارشی میدانی و بر اساس نظرات مختلف است
2- در آن گزارش پس از نظر کارشناس  و اشاره به در آمد میلیاردی برخی دفاتر، نظر یک سردفتر دار، در حمایت از درآمد و هزینه کرد دفاتر آمده است که سخن کارشناس را رد می کند
3- در تیتر مطلب که بر گرفته از متن اظهارات کارشناس است کلمه« برخی» آمده و این بدان معناست که گزارشگر و کارشناس بر این اعتقاد هستند که همه این دفاتر از چنین درآمدی بهرمند نبوده و فقط برخی از آنان چنین درآمدهایی دارند
4- بر اساس اخلاق حرفه ای، نشریه پیام ساختمان، متن رسیده به تحریریه را بدون کاستی و فزونی به چاپ رساند تا در منظر نظر عموم قرار گیرید
درضمن این نشریه از تضارب آرا حمایت می کند:

 اضربوا بعض الرای ببعض یتولد منه الصواب
«رایزنی کنید تا اندیشه درست متولد شود»
امام علی علیه السلام