هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   178   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کمک کارتابل الکترونیکی به شناسنامه فنی

گروه بازار ساختمان
رضا حیدریون معاون سازمان نظام مهندسی استان تهران، چندی پیش در سخنرانی خود در همایش «سازه و فولاد» از ایرادات جزئی و کلی 90 درصد از نقشه‌های ساختمانی و در حال ساخت خبر داده و اعلام کرده بود رویکرد به کارتابل های الکترونیکی با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد و در صدور شناسنامه فنی دارای نقش کلیدی شوند. این موارد کافی بود تا خبرنگار پیام ساختمان در مصاحبه‌ای اختصاصی با وی به بررسی این سیستم بپردازد که کارتابل های مهندسی چه کمکی می‌توانند به کیفیت ساختمان‌ها داشته باشند؟ هر چند خیز نظام مهندسی برای استفاده از فضای سایبری درگرو تأثیر شناسنامه‌های فنی و ملکی،  دیرهنگام است، اما به خودی خود می‌تواند موضوعی جذاب باشد. این گفتگو را باهم می‌خوانیم.
پیام ساختمان:  چرا شبکه‌ای شدن نظارت بر اجرای اصول مهندسی را برنامه‌ریزی کردید؟
بر اساس آسیب‌شناسی‌هایی که در دوره قبل، دلایل موفق نبودن شناسنامه فنی را در رعایت اصول علمی ساخت‌وساز مورد بررسی قراردادیم، در نظام مهندسی تهران به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توانیم به هدف خود نائل شویم مگر اینکه به تجربیات موفق در سایر حوزه‌ها رویکرد کنیم. چنانکه می‌دانید سالانه 33 هزار پروانه ساخت در تهران صادر می‌شود حال اگر کسی بخواهد بر این پروژه‌ها نظارت و بازرسی کند سپس برای آن شناسنامه فنی صادر شود در آن موفق نمی‌شود مگر اینکه بسترسازی صورت گیرد.
دفاتر «خدمات الکترونیک» و نیز «پلیس +10» به عنوان تجربیات موفق نشان داد که، بسترسازی خوب می‌تواند به برقراری ارتباطات با مردم بینجامد. از این رو برای 20 هزار عضو فعال از 70 هزار عضو سازمان، فضاهای سایبری به نام «کارتابل های مهندسی» ایجاد کردیم تا ارتباطات میان آنها و نیز با سازمان نظام مهندسی به شکل الکترونیکی تسهیل و تسریع شود.
پیام ساختمان: آیا کارتابل ها در فضای الکترونیک شباهتی به شبکه‌های تخصصی مانند لینک و ... دارد؟
تفاوت آن با شبکه‌های اجتماعی در این است که فقط عوامل دخیل در هر پروژه می‌توانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند و کامنت های یکدیگر در خصوص یک پروژه را دریافت کنند. همچنین ممکن است موظف به اعمال آن در برنامه‌های خود هم باشند. این افراد برای هر پروژه  ساختمانی شامل مهندسان ناظر، سازنده، طراح و شرکت‌های آزمایشگاهی (مانند آزمایشگاه‌های ژئوتکنیک) هستند که در هر پروژه با یکدیگر و نیز با سازمان نظام مهندسی از طریق همین بسترسازی انجام‌شده، ارتباط دارند.
به بیان دیگر این شبکه‌ تخصصی است که همه مهندسان فعال در هر یک از پروژه‌های ساخت‌وساز البته با نام کاربری و کلیدواژه اختصاصی خود در قالب سازمان نظام مهندسی می‌توانند از آن استفاده کنند.
پیام ساختمان: نقشی که این سامانه در خصوص صدور شناسنامه فنی و ملکی خواهد داشت دقیقاً چگونه است؟
روش کار ما در استفاده از این فضای سایبری به این صورت است که در همان اولین روز دریافت مجوز ساخت،فرم شناسنامه فنی در کارتابل مهندسان دخیل در پروژه قرارمی گیرد اما به تدریج باید پر شود. برای مثال مهندس مجری در همان هفته اول باید بخش مربوط به گودبرداری آن را تکمیل کند و بی‌درنگ همان اطلاعات در کارتابل مهندس ناظر قرار می‌گیرد، و مهندس ناظر نیز می‌تواند از کارگاه نظارت کند. همچنین سازمان نظام مهندسی نیز با اطلاع از نحوه پیشرفت پروژه جهت بازرسی از کارگاه و بررسی گزارش‌های مهندسان دخیل در پروژه، فرصت لازم را خواهد داشت. در نتیجه به این صورت نخواهد بود که در پایان ساخت‌وساز تنها یک امضا بر فرم شناسنامه فنی و ملکی نقش ببندد.
پیام ساختمان:  این کارتابل ها در حال استفاده است یا اجرایی شدن این برنامه به آینده موکول می‌شود؟
مدتی است که این کارتابل ها در تهران راه‌اندازی شده است و برای پروژه‌های بالای 2 هزار متر در حال اجراست. آنچه در آینده نیز انجام خواهد شد تعمیم همین شیوه موفق برای بررسی و صدور شناسنامه‌های فنی و ملکی است.
پیام ساختمان: این روش تاکنون نتیجه‌ای هم داشته است؟
بله همان 12 هزار بازرسی انجام‌شده، یا اقداماتی در خصوص معرفی مهندسان ناظر انجام‌شده که مرهون همین رویکرد به بسترسازی الکترونیکی در قالب کارتابل های مهندسی است.