معماری اسلامی و ایرانی در طراحی ها لحاظ شود

شمار نشریه : 157

شهردار شیراز با اشاره به سوابق تاریخی و مذهبی شهر شیراز گفت: معماری اسلامی و ایرانی باید در طراحیهای شهری در این شهر استفاده شود.

مهندس علیرضا پاک فطرت، در جمع اعضای هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی و ساختمان فارس ضمن اعلام آمادگی برای واگذاری طراحی خیابانهای شهر به نظام مهندسی در جهت طراحی معماری اسلامی و ایرانی و هماهنگ با تاریخ شیراز افزود: زیبایی هر شهر نشان دهنده توانمندی نظام مهندسی آن است که باید این خودباوری به وجود آید. وي ادامه داد: آنچه در قالب هم افزایی میان دو مجموعه مطرح میشود بسیار راهگشاست و تمام کارهای مرتبط با رشته های مرتبط باید با حضور کارشناسان نظام مهندسی و شهرداری صورت گیرد. پاک فطرت، با اشاره به جایگاه مناسب این سازمان در کشور افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس به واسطه اعضای دلسوز و تحصیلکرده، در ترسیم خط و خطوط نظامهای مهندسی سراسر کشور نقش قابل قبولی دارد.