هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   178   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نشانه های امید به آینده بازار

نشانه های امید به آینده بازار

در دو هفته‌ای که گذشت همانند دو ماه اخیر بازارهای موازی نشانه‌هایی از تحقق آینده بهتر را در وضعیت اقتصادی کشور دریافت کرده و نشان دادند که واکنش آنها بسیار هوشمندانه‌تر از رفتار آنها در سال قبل است. در حال حاضر می‌توان به این نکته امیدوار بود که نقدینگی کشور به‌جای رسوب در بازارهای موازی مانند مسکن، ارز و طلا به سمت تولید و تجارت جریان خواهد یافت.  تداوم جو ثبات در آیین‌نامه‌های واردات و نیز استمرار سفر مقامات رسمی و تجارت خارجی به ایران که به دیدار با مقامات دولتی و بخش خصوصی کشور می‌انجامد همچنین اجرای مرحله به مرحله توافق ژنو ، از این نظر برای بازار مسکن دارای اهمیت است که افق های جدیدی برای حرکت نقدینگی در کشور فراروی فعالان اقتصادی می‌گشاید. امری که می‌تواند سرمایه‌ها را از رسوب شدن در بازارهای کالایی، مانند مسکن و مواد اولیه برهاند و آنها را به سمت تولید و تجارت مثبت اقتصادی سوق دهد. دلیل این مدعا نیز کاهش قیمت در بازارهاست. قیمت مسکن نیز از این روند مستثنی نیست. پس بدون شک در روزهای آینده نیز قیمت مسکن بیش از این کاهش خواهد یافت و نظرات مغرضانه سوداگران بیجا نیز هرگز نمی‌تواند خللی در این مسیر وارد آورد.