سیلکات

شمار نشریه : 178

دلایل و علائم زیادی وجود دارد که نشان می‌دهند باید آسفالت اطراف محل زندگیتان را تعمیر کنید. علائم تخریب آسفالت‌ها عبارتند از : چاله ، ترک‌خوردگی خطی ،آسیب های سطحی ، ترک های پیچ‌درپیچ و برخی علائم دیگر که ترمیم و اصلاح این‌گونه علائم بسیار حائز اهمیت است زیرا اگر نادیده گرفته شوند باعث خرابی های بیشتری خواهند شد.
یک ماده جدید به نام سیلکات این اجازه را به شما می‌دهد که در صورت رسیدگی به‌موقع به آسفالت‌ها عمر آنها را طولانی و در هزینه‌های پرداختی نهایت صرفه‌جویی را به عمل‌آورید. مواد موجود در سیلکات به گونه‌ای تعریف‌شده که در برابر برخی عوامل تخریب زا از قبیل آب، برف، سرما، نمک ، آفتاب ،گاز بنزین  و مواد شیمیایی مقاومت نشان می‌دهد. سیلکات نه تنها یک عامل محافظت‌کننده بوده بلکه شکل ظاهری و رنگ سیاه آسفالت را حفظ کرده و از رنگ‌پریدگی آن جلوگیری می‌کند. سیلکات مایعی است که جهت جلوگیری از اکسیداسیون  بر روی آسفالت ریخته می‌شود. در بیشتر مناطق دنیا که یخ زدگی شدیدی را تجربه می‌کنند از این ماده جهت واکنش سریع  به‌منظور حفاظت از آسفالت استفاده می‌کنند.
مزایا: این ماده بیشتر در مناطق سردسیر کاربرد دارد ولی در شرایط آب و هوایی معتدل و گرم نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. ازآنجاکه آسفالت یک محصول پتروشیمی به شمار می رود. دیگر محصولات پتروشیمی نیز بر روی این سطح عکس‌العمل از خود نشان می‌دهند، درحالی‌که سیلکات یک حائل بین این محصولات و آسفالت بوده و در راستای  بهبود آسفالت واکنش نشان می‌دهد.

مترجم: مهدی رنجبر
منبع: www.IGivlegineer.com