مردم را توجیه کنید

شمار نشریه : 178

کسانی که طرح تفصیلی را سند افتخار خودتان می‌دانید، لطفاً مردم را توجیه کنید فواید طرح تفصیلی تا به الآن چه بوده است؟ مگر قرار نبود از این ‌پس شهر ما با برنامه باشد و ساخت و ساز‌ها بر اساس طرح تفصیلی صورت بگیرد؟ مگر ملکی که در خیابان شیراز باعث به وجود آمدن هراس و نگرانی برای هموطنان شده در پهنه سبز قرار ندارد؟ پس چرا بر خلاف طرح تفصیلی اجازه قطع درختان و برج‌سازی را می‌دهید؟
از روز اولی که طرح تفصیلی به مناطق 22 گانه تهران ابلاغ شد، هفته ای نیست که شورای شهر به تغییر کاربری‌ها و تراکم فروشی بیش از حد مجاز و تعیین شده در طرح تفصیلی اعتراض نکند. بعد هم افتخار می‌کنید که بدون کمک مالی از دولت، شهر را اداره می‌کنید. البته مردم خوشحالند که شورای عالی معماری و شهرسازی تا حدودی جلوی این بی‌مهری ایستاده است اما چنانچه عزمی برای اداره اصولی شهر نباشد، راه‌های زیادی برای دور زدن قانون وجود دارد.  
حیات و زندگی را با شهر فروشی از مردم می‌گیرید که چه چیزی را به آنها هدیه دهید؟ اداره شهر تنها پل‌سازی  و تونل‌سازی نیست.