هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   178   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رشد گازگرفتگی در مازندران


از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه 10 نفر شامل شش مرد و چهار زن بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 25 درصد افزایش داشته است.مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه 10 نفر شامل شش مرد و چهار زن بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 25 درصد افزایش داشته است، گفت: شهرستان‌های نکا و تنکابن با سه فوتی بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده و شهرستان‌های قائمشهر، بهشهر، فریدونکنار، گلوگاه و محمودآباد کمترین فوتی ناشی از مسمومیت با گاز را به خود اختصاص دادند.