هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   178   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بیشترین فوتی کارگران در بخش ساختمان


مدیر کل بازرسی وزارت کار گفت در سال ۹۱، ۵۲ درصد حوادثی که در حین کار رخ داده و منجر به فوت شده مربوط به بخش ساختمان بوده و ۳۸ درصد افراد حادثه دیده فاقد بیمه بوده اند.
محمد اصابتی افزود: تعداد حوادث سال 87 را به میزان 22 هزار 134 حادثه و در سال 91 به میزان 20 هزار و 532 حادثه اعلام شده به عبارت دیگر با فرمول ضریب شیوع به ازای یکصد هزار کارگر که تعداد کارگران در معرض خطر حدود 11 میلیون نفر است. از ضریب شیوع 269 به 178 رسیده که بسیاری از حوادث جزئی بوده البته نکته‌ای که حائز اهمیت است اینکه در حدود 38 درصد از حوادث بررسی شده مربوط به حادثه‌دیدگان فاقد بیمه بوده است.