هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   178   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کاهش قیمت مسکن در نروژ


نروژ پس از 4 سال رشد قیمت مسکن، هم اکنون یک کاهش بسیار سریع را تجربه می‌کند. در حال حاضر ساخت‌وساز در این کشور در یک سراشیبی بسیار تند و تقاضا برای مسکن نیز رو به کاهش است.
بنا بر اظهارات اداره کل آمار نروژ، طی سه ماهه سوم سال 2013 شاخص قیمت خانه با 95/2 درصد رشد در مقایسه با رشد قیمت در سه ماهه سوم سال 2009 حرکت کندتری را پیش گرفته است. در شرایط تورم قیمت خانه به طور واقعی در همان موقع از سال 11/0 درصد افت داشته است. قیمت مسکن در اسلو، پایتخت نروژ  در مقایسه با سال گذشته 7/0 درصد افزایش داشته اما در طول سه ماه آخر سال2013، حدود  9/1درصد کاهش را تجربه کرده است. در بندر استاوانگر نسبت به سال گذشته 3/0 درصد کاهش قیمت اتفاق افتاده است. شاخص قیمت شهر برگن نسبت به اوایل سال2013 از یک رشد 4/6 درصدی خبر می‌دهد. شاخص قیمت مسکن در تروندهایم نسبت به سال گذشته 5 درصد افزایش داشته اما در مقایسه با سه ماهه سوم سال2013،1/0 درصد کاهش یافته است. با وجود کاهش تقاضا در بازار مسکن، طی سه ماهه سوم سال 2013 تعداد فروش آپارتمان در مقایسه با سال گذشته با  3 درصد کاهش به 25900 معامله رسیده است. همین طور خرید وفروش خانه‌های تابستانی (ویلایی) نیز در قیاس با سال گذشته با 30 درصد کاهش به 3400 مورد رسیده است.
تمامی معاملات ثبت‌شده در بنگاه‌های معاملاتی طی سه ماهه سوم 2013 با 8/0 درصد کاهش نامحسوس،به 48800 سند ثبتی رسیده است. بنا بر گزارش‌های سازمان کل آمار نروژ، میزان پروژه‌های در دست احداث طی سال 2013 در قیاس سال گذشته با 2/1 درصد کاهش سیر نزولی را در پیش گرفته است.