افزایش وام مسکن تاثیرگذار نیست

شمار نشریه : 178


پس از اعلام افزایش وام مسکن  به مبلغ 35 میلیون تومان، قیمت اوراق حق تقدم مسکن از 41 هزار تومان به طور ناگهانی به 80 هزار تومان افزایش یافت اما در حال حاضر قیمت اوراق به 55 هزار تومان رسیده و  بازار خریدوفروش اوراق حق تقدم مسکن به آرامش رسیده است.
دکتر بابک حاجیان استاد دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با پیام ساختمان گفت:پس از افزایش مبلغ وام یک نوع شتاب روانی برای مردم ایجاد شد و تقاضای زیادی به یک‌باره به بازار هجوم آورد. وی با اشاره به اینکه این شتاب غیرمنطقی بود و در حال حاضر اوراق حق تقدم به قیمت متعادل خود رسیده ،ادامه داد: تقاضای بالقوه، اقتصاد کشور ما را بیمار می‌کند  و متقاضیان بالقوه باعث شدند قیمت به‌صورت سرسام‌آوری بالا برود.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: رقم تسهیلات باید تابعی از قیمت خود کالا باشد مثلاً اگر کالای ما 200 میلیون تومان است ،10 یا 20 میلیون تومان مبلغ وام، نمی‌تواند اثرگذار باشد.
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه افزایش مبلغ وام بر رونق مسکن تأثیرگذار نیست،تصریح کرد: چون کل اقتصاد کشور در رکود به سر می‌برد مسکن هم تابع همان شرایط است بنابراین در شرایطی که رشد اقتصادی کشور منفی است ، نباید انتظار داشته باشیم که با افزایش اندک مبلغ وام مسکن ،همه‌چیز خوب شود.