هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   178   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پیام شما

در مورد آردواز هم مطالبی بنویسید
مطالبی که تحت عنوان کالای برتر در پیام ساختمان به چاپ می‌رسد مطالب بسیار کاربردی ای است. ضمن تشکر از دست‌اندرکاران نشریه پیشنهاد می‌کنم در خصوص ورق های آردواز نیز مطلب مشابهی چاپ کنید تا مصرف‌کنندگان با اطلاعات کامل نسبت به خرید این نوع مصالح اقدام کنند.
قلی زاده
خونه‌هایی که با مشت تخریب می‌شوند- آپارتمانی را با هزار مشقت از یک بسازوبفروش خریداری کردم. الآن که در واحدم ساکن شده‌ام متوجه گردیدم دیوار آن خیلی نازک است به گونه‌ای که اگر با مشت ضربه‌ای به آن بزنی فرومی‌ریزد و فقط با کاغذدیواری ساختمان را خوشگل کرده‌اند. چه کسی باید پاسخگوی این سوء‌استفاده‌ها باشد.
دادمان
ویبره بتن انجام نمی شود-علیرغم اینکه کارشناسان صنعت ساختمان همواره بر انجام عمل ویبره بتن در مراحل بتن‌ریزی تاکید می‌کنند این کار نه تنها در کارهای ساختمان‌سازی بلکه در ساخت پل‌ها نیز مورد توجه قرار نمی‌گیرد.حتی شخصاً شاهد بوده‌ام که پیمانکار برای صرفه‌جویی در مصرف مصالح قلوه‌سنگ های بزرگی در داخل بتن می‌اندازد.چرا کسی بر مرحله بتن‌ریزی نظارت نمی‌کند.
شیروانی
تکلیف خانه‌های قولنامه‌ای مشخص شود- بسیاری از ساختمان های جدید فاقد سند بوده و فقط دارای قولنامه خریدوفروش هستند.حالا که دولت می‌خواهد ثبت‌اسناد را الکترونیکی کند بهتر است در خصوص این نوع اسناد نیز تصمیم مناسبی اتخاذ شود چون بیشتر مالکان اصلی این نوع ساختمان‌ها در دسترس نیستند و تهیه سند به‌راحتی امکان‌پذیر نیست.
باباخانی