هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   178   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نیشگون به جراید!

دنیای اقتصاد: فروشندگان مسکن نرم شدند؟
خیر، هنوز زبرند!
آفتاب یزد: سیاست های غلط گذشته مسکن را به رکود کشاند
نفرمایید، مگر ما سیاست غلط هم داریم، آن هم در گذشته!
ابرار: بهبود اوضاع مسکن با شروع سال جدید
حالا ما هیچی، شما خودتان از وعده دادن خسته نشدید؟!
ایران: جوازهای غیرمجاز، بلای جان لواسان
این‌جور بلایا که همه‌گیر شده‌اند!
هفت صبح: افزایش نجومی قیمت مسکن دیگر تکرار نمی‌شود
جان تو؟ تو بمیری؟
همشهری: تمرکززدایی، الگویی به اجرا درآمده در پایتخت
این الگوهای به اجرا درآمده را فقط همشهری می‌بیند!
ابرار اقتصادی:گزارش بانک مرکزی از افزایش 21 درصدی اجاره مسکن در پائیز
افزایش‌ها را ننه جون بانک مرکزی هم می‌داند، چه نیازی به گزارش؟!
دنیای اقتصاد: نقاط کم هزینه برای خرید مسکن
کویر لوت، نوک قله دنا!
جهان صنعت: اقامتگاه‌ها باید متناسب با معماری بومی باشند
این «باید» همه‌چیز را حل کرد، باید و تمام!
دنیای اقتصاد: ضربه کاهشی به اجاره‌بهای مسکن
شما که با این ضربات کشتید این اجاره‌بهای بیچاره را!
شرق: جو بازار مسکن موافق خریداران
ما متقاضیان بی‌پول مخالفیم!