هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   178   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

افزایش 3/1درصدی منابع بودجه

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ضمن تشکر از مجلس به خاطر اعمال کمترین تغییرات در لایحه بودجه دولت، گفت: کل لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه در مجلس ۱.۳ درصد تغییر یافته است.
محمدباقر نوبخت با اشاره به گزارش اجمالی وضعیت رسیدگی به بودجه 93 کل کشور اظهار داشت: چیزی که سپاس دولت را از مجلس بیشتر می‌کند، کمترین تغییر در لایحه پیشنهادی بودجه دولت است و تغییرات درآمدی، هزینه‌ای و تفاوت بین مصوبه و لایحه بسیار کم و ناچیز بود.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان اینکه منابع بودجه کل کشور فقط 1.3 درصد تغییر کرده است، اظهار داشت: منابع درآمدی شامل بودجه عمومی، شرکت‌ها و بانک‌ها است و در بودجه عمومی 3 منبع بزرگ درآمدی از جمله مالیات، حقوق گمرک، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت)، واگذاری دارایی‌های مالی (سهام شرکت‌ها و اوراق) وجود دارد.
نوبخت تاکید کرد: در بخش درآمدهای مالیات و گمرک 92 هزار میلیارد تومان در لایحه پیش‌بینی شده بود که به 99 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 7 درصد افزایش یافت. این افزایش ناشی از دو تصمیم مهم است که دولت هم به طور مشروط با آن موافقت کرد.
وی در خصوص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان فروش نفت، عنوان کرد: رقم 79 هزار میلیارد تومان برای فروش نفت پیش‌بینی شد که از ضریب مقدار فروش، قیمت هر بشکه و نرخ برابری دلار با ریال به‌دست می‌آید و بر این اساس نظر دولت در لایحه پیشنهادی توسط مجلس به تصویب رسید تا روزی یک میلیون بشکه نفت و 297 هزار بشکه میعانات گازی صادر و نیز 120 هزار بشکه به پالایشگاه‌ها بدهیم که هر سه رقم دولت توسط مجلس پذیرفته شد و این موضوع به نگاه واقع‌بینانه نمایندگان برمی‌گردد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تأکید کرد: از 22 هزار میلیارد فروش اوراق و سهام شرکت‌ها پیش‌بینی‌شده در لایحه، این رقم به 30 هزار میلیارد افزایش یافت که مربوط به فروش سهام هلدینگ خلیج‌فارس است.
وی با اشاره به اینکه درآمدهای اختصاصی شرکت‌ها 2 صدم درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: منابع بودجه دولتی از 218 هزار میلیارد تومان به 233 هزار میلیارد تومان با 6.9 درصد افزایش یافت. همچنین منابع بودجه شرکت‌های غیرانتفاعی و بانک‌ها صفر بوده و تغییری نکرده است، در مجموع 1.3 درصد کل بودجه افزایش‌یافته که نسبت به سال گذشته بسیار متمایز است.
وی ادامه داد: همچنین در بخش افزایش هزینه‌ها از 143 هزار میلیارد تومان به 149 هزار میلیارد تومان با 4.7 درصد افزایش تصویب شد و نیز تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از 37 هزار میلیارد تومان 5.3 درصد افزایش داشت.
نوبخت در خصوص تملک دارایی‌های مالی اظهار داشت: 14 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شد که به 20 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و جمع مصارف عمومی دولت به 210 هزار میلیارد تومان رسید که 7.3 کاهش داده بودیم و مجلس به همان میزان آن را افزایش داده که ناشی از یک انضباط مالی است.