هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   178   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

لامپ آزمایشگاهی!

یک ایده‌ نو برای روشن کردن خانه‌ شیمیدان‌هایی که طاقت دوری از وسایل آزمایشگاهی را ندارند! لامپ‌های آزمایشگاهی از 3جزء بسیار ساده ساخته شده اند: یک حباب به شکل ظروف آزمایشگاهی، چوب‌پنبه‌ای از چوب درخت بلوط و یک رشته سیم آبی‌رنگ برای اتصال برق. این لامپ‌ها در سه نوع آویز، سقفی و رومیزی برنده‌ی جایزه‌ی BluePrint بهترین طراحی شده‌‌اند.