لامپ آزمایشگاهی!

شمار نشریه : 178

یک ایده‌ نو برای روشن کردن خانه‌ شیمیدان‌هایی که طاقت دوری از وسایل آزمایشگاهی را ندارند! لامپ‌های آزمایشگاهی از 3جزء بسیار ساده ساخته شده اند: یک حباب به شکل ظروف آزمایشگاهی، چوب‌پنبه‌ای از چوب درخت بلوط و یک رشته سیم آبی‌رنگ برای اتصال برق. این لامپ‌ها در سه نوع آویز، سقفی و رومیزی برنده‌ی جایزه‌ی BluePrint بهترین طراحی شده‌‌اند.