هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   157   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

لامپ کتابی

Lumio    نام لامپی است که با الهام از شکل یک کتاب طراحی و ساخته شده است و زمانی که کتاب را باز می‌کنید لامپ روشن می‌شود و با بستن کتاب لامپ خاموش خواهد شد. این لامپ به گونه ای طراحی شده که شما می‌توانید آن را بر روی میز قرار دهید، به دیوار بکوبید و یا از سقف آویزان کنید. همچنین می‌توانید میزان نور آن را بر اساس میزان نیاز تنظیم کنید.