آسیب جدی تغییرات به میراث فرهنگی

شمار نشریه : 178

  عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از نبود ثبات مدیریتی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: تغییرات پی در پی مدیریتی در سازمان مهمی چون میراث فرهنگی و گردشگری برای کشور مناسب نیست.
لاله افتخاری با بیان اینکه اصل تغییر مداوم در مدیریت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به صلاح کشور نیست، گفت: این سازمان از دولت هشتم تاکنون متأسفانه نتوانسته مدیریت واحدی را تجربه کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امید می‌رفت با آمدن نجفی که فردی با تجربه و سابقه اجرایی خوبی است، وضعیت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بهبود یابد، افزود: متأسفانه تغییر مجدد رئیس این سازمان گویی مجالی برای بهبود اوضاع را نخواهد داد.
 این نماینده مجلس نهم با تاکید بر اینکه تغییر روسای دستگاه‌های اجرایی جزو اختیارات ریاست جمهوری است، تصریح کرد: تغییرات متعدد و پی در پی نه تنها به صلاح کشور نیست بلکه آسیب جدی به سازمان‌ها وارد خواهد کرد. وی با ضروری خواندن بهره‌گیری مناسب از میراث فرهنگی موجود در کشور گفت: اگر چه گردشگری می‌تواند با مدیریت صحیح و با رعایت ضوابط شرع و ملاحظات ایرانی اسلامی ارزآوری بسیاری برای ما داشته و به معرفی کشور کمک کند، اما تغییرات پی در پی مدیریتی می‌تواند آسیب‌رسان باشد.
 عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار امیدواری کرد که فرد جدید متصدی سازمان میراث فرهنگی بتواند انسجام را در این سازمان تقویت کند.