نشریه شماره   178   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

الزام شهرداری به تملک خانه- باغ اتحادیه

پس از پیگیری‌های فراوان اصحاب رسانه از جمله نشریه پیام ساختمان که در شماره‌های قبل  گزارش آن به چاپ رسید، و تلاش کمیته پیگیری حفاظت از خانه‌های تاریخی تهران، خوشبختانه طی مصوبه‌ای از سوی شورای شهر تهران، شهرداری ملزم شد "خانه - باغ تاریخی اتحادیه" را به مرکزی هنری و فرهنگی تبدیل کند.
به گزارش پیام ساختمان، سجاد عسگری درباره این موضوع گفت: یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به تملک و بازسازی خانه – باغ اتحادیه بررسی و تصویب شد.
دبیر کمیته پیگیری حفاظت از خانه‌های تاریخی تهران، افزود: در جلسه غیرعلنی شورای شهر تهران که 20 بهمن برگزار شد، یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به تملک و بازسازی خانه- باغ معروف به اتحادیه واقع در محدوده منطقه 12 شهرداری تهران و بهره‌برداری از آن به عنوان مرکز فرهنگی، هنری به رأی گذاشته شد و تمام اعضای شورای اسلامی شهر تهران به رأی مثبت دادند.
عسگری اظهار داشت: پس از تصویب این مصوبه، این طرح به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران می رود تا در مورد تأمین منابع خریداری این اثر تاریخی و کیفیت خریداری آن بحث و بررسی شود، و ظرف یک ماه به صحن علنی شورای شهر بازگردد تا دوباره به رأی گذاشته شود.
خانه - باغ اتحادیه یکی از باقیمانده‌های باغ بزرگ لاله‌زار در محدوده منطقه 12 شهر تهران است که در 12 تیر سال 1384 به شماره 12057 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد، ولی مالکان خانه اتحادیه توانستند در تاریخ 24 اسفند 1388 حکم خروج این اثر را از دیوان عدالت اداری بگیرند، و اکنون بنا بر مصوبه شورای شهر این مکان تغییر کاربری پیدا می‌کند.