نشریه شماره   177   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کارگروه کنترل حوادث ساختمانی تشکیل شد


قائم‌مقام وزیر و مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان از تشکیل کارگروه کنترل و پیشگیری از حوادث ساختمانی در استان لرستان خبر داد.
حامد ویس‌کرمی با اشاره به وظایف قانونی و ذاتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص صیانت از منابع انسانی و نیروی کار فعال گفت‌: در همین راستا این اداره کل نسبت به تشکیل کارگروه کنترل حوادث ساختمانی اقدام کرد.
قائم‌مقام وزیر و مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان لرستان هدف از تشکیل این کارگروه را ارتقای سطح آگاهی و دانش ایمنی در بخش ساخت‌وساز دانست و اظهار داشت: ثبت بیش از 50 درصد آمار حوادث ناشی از کار در حیطه کارگاه‌های ساختمانی و هزینه‌های مستقیم و غیر‌مستقیم ناشی از اعطای مستمری‌ها‌، دیه‌، بازنشستگی پیش از موعد و از بین رفتن نیروی دارای تخصص و فعال کشور و همچنین بالا بردن سطح گاهی ایمنی نیروی کار را از اهداف کلی تشکیل کارگروه کنترل حوادث ساختمانی دانست‌.
ویس‌کرمی با بیان اینکه تمام کارفرمایان باید امکانات و تجهیزات لازم در راستای ایمن‌سازی و بهداشت را در محیط کار برای کارگران و جلوگیری از آسیب‌دیدگی آنها فراهم کنند، اظهار داشت: با کارفرمایانی که نکات ایمنی در کارگاه‌ها را رعایت نکنند و با این اقدام خود سبب به خطر افتادن جان کارگران شوند، با همکاری دستگاه قضایی به شدت برخورد خواهد شد.