هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   156   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آتش سوزی منازل بر اثر اتصالی در سیم کشی

اتصال در سامانه سیمکشی برق، موجب حریق 4 واحد مسکونی در بلوار ولیعصر(عج) شهر رشت شد. محمدعلی رفیعی مدیرعامل سازمان آتشنشانی در این خصوص گفت: این حریق در اثر یکپارچگی منازل مسکونی، عدم اجرای دیوارهای آتشبُر و وجود بیش از حد مواد قابل اشتعال در پشتبام، به سرعت گسترش و به منازل مجاور نیز سرایت کرد.وی علت این آتشسوزی را اتصال در سامانه سیمکشی يك منزل مسکونی عنوان کرد .