63 هزار میلیارد تومان خسارت پروژه‌های عمرانی

شمار نشریه : 177


مهرداد بائوج لاهوتی به عنوان مخالف کلیات لایحه بودجه 93 اظهار داشت: بودجه سال 92، 210 هزار میلیارد تومان بود و پیش بینی عملکرد 110 هزار میلیارد تومان در حالی که در لایحه بودجه 93 حجم بودجه 195 هزار میلیارد تومان دیده شده است یعنی نسبت به پیش بینی عملکرد 85 درصد افزایش داریم
عضو کمیسیون عمران افزود: بودجه قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 92، 40 هزار میلیارد تومان بوده است که 51 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است و وصولی دولت از محل اجرای قانون 26 تا 27 هزار میلیارد تومان بوده است، یعنی این افزایش باید از مردم وصول شود و این به معنای آن است که قیمت حامل های انرژی باید افزایش 100 درصدی داشته باشد. وی ادامه داد: اعتبارات عمرانی در بودجه 92، 33 درصد کاهش داشته است اما در لایحه بودجه 93 نسبت به پیش بینی عملکرد شاهد رشد 3.5 برابری بودجه عمرانی هستیم و این در حالی است که از سال 81 تا سال 91 هر ساله فقط 26 درصد از پروژه های عمرانی خاتمه یافته است یعنی 74 درصد پروژه ها نیمه تمام مانده است به بیان دیگر از 485 طرح عمرانی در سال تنها 127 پروژه تمام شده است
نماینده مردم لنگرود گفت: از سال 81 تا سال 91، 63 هزار میلیارد تومان خسارت پروژه های عمرانی را پرداخت کرده ایم یعنی 40 درصد عدد بودجه برای خسارت تأخیر پرداخت شده است.