هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   177   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بافت‌ تاریخی با فرسوده می سوزند


گروه معماری و دکوراسیون:یکی از مهم‌ترین معضلات امروز عدم وجود تعریفی مشخص از وجه تمایز بافت تاریخی و بافت فرسوده شهری است که این فقدان تعریف موجب تخریب و از میان رفتن بخشی از بافت، آثار تاریخی ارزشمند و شریان‌های فرهنگی شهرها با عناصر و شاخصه‌های خاص فرهنگی – اجتماعی شهری و بعضاً خسارات و صدمات جبران‌ناپذیری را به هویت شهرها وارد کرده است. ازاین‌جهت بیان تعریفی مشخص و قابل‌درک از دو مقوله بافت تاریخی و بافت فرسوده می‌تواند نقش به‌سزایی در بازیابی هویت شهرهای امروزی به‌لحاظ فرهنگی و تاریخی ایفا کرده و از بروز خطاها  و مشکلاتی که باعث تخریب خواسته یا ناخواسته آثار و بافت‌های ارزشمند ملی شده است،جلوگیری نماید.
هانی رستگاران، کارشناس معماری و کارشناس ارشد مدیریت شهری در این زمینه گفت: عدم طرح تعریفی مناسب از بافت تاریخی که تهدید برای برنامه‌ریزی و مدیریت شهری محسوب می‌شوند، باعث شده تا هیزم تر بافت‌های تاریخی و هیزم خشک بافت‌های فرسوده باهم سوزانده شود و بخشی از پیشینه تاریخی و هویتی محله‌ای را از بین ببرد. وی افزود: باید ابتدا اهمیت حفظ و نگهداری یک اثر تاریخی را از جهات مختلف مورد بررسی قرارداد و به تأثیرات فرهنگی – اجتماعی آن پرداخت. تاریخ و فرهنگ یک ملت از اصلی‌ترین شاخصه‌هایی است که می‌تواند موجب صلابت و ایجاد نوعی از برتری میان جوامع و ملل شود، ازاین‌رو کشورها در اقصا نقاط جهان، فارغ از وجود یا عدم وجود تاریخی عمیق و طولانی، سعی در القاء و صدور فرهنگ و تمدن خویش به دیگر کشورها که در نظر و با معیارهای آن‌ها فاقد فرهنگ و تمدن هستند، داشته تا برتری خود را در این زمینه به رخ دیگران بکشند.
رستگاران ادامه داد: یکی از ارکان شکل‌دهنده سنت و تاریخ هر ملت که سهم بسزایی در بقای فرهنگ آن دارد، ظواهر تاریخی از جمله بافت‌ها و آثار ارزشمندی است که هر یک بیانگر دوره‌ای خاص و تمدنی است که ساکنان آن زمان مناطق و شهرها داشته و امروز ما را متعجب و مفتخر به گذشته خود می‌کند. کوچه‌ها و خیابان‌ها، معابر و گذرگاه‌ها، در‌ها و دیوارهای محله‌های قدیمی که به‌طور عمده در مرکز و جنوب شهرهای امروزی جای گرفته‌اند، هر یک بیانگر نشانه‌هایی از دوره‌ای خاص، فرهنگ و هویتی است که ساکنان آن محلات داشته و اینک به‌واسطه و بهانه توسعه شهری در حال نابودی و فراموشی هستند.
کارشناس ارشد مدیریت شهری گفت: زمانی که دو بافت تاریخی و فرسوده شهری در کنار هم قرار می‌گیرند، می‌توان به تفاوت‌های فراوانی که ممکن است با یکدیگر داشته باشند پی برد. وجه تمایز و تفاوت‌هایی که اگر به‌خوبی به آنها نگاه کنیم ضرورت حضور و وجود بافت‌های ارزشمند تاریخی را در شهرها بیش‌ازپیش بر ما آشکار می‌سازد.