ناشناخته بودن معماری معاصر

شمار نشریه : 177


پدر معماری نوین ایران و استاد با سابقه معماری اعلام کرد: معماری معاصر ایران از دوران قاجار به یادگار مانده است و متأسفانه در بین نسل جوان بخصوص مهندسان معمار جوان ناشناخته است و از سوی دیگر به دلیل پیروی از مراجع غربی معماری نوین کشور هم به ابتذال کشیده شده است.
اعتصام ضمن انتقاد از معماری نوین کشور گفت: معماری معاصر ایران متعلق به دوران قاجار است و با توجه به سفر ناصرالدین‌شاه به غرب تحت تأثیر معماری غربی قرار گرفته است.وی افزود: در این معماری علی‌رغم الگوبرداری از غرب سعی شده تا اصول معماری ایرانی حفظ شود و حتی در بسیاری از موارد معماران غربی طراح که آن زمان به کشور ما می‌آمدند سعی کردند در سازه‌های خود از خصوصیات معماری ایرانی به خوبی بهره ببرند.
این استاد معماری بیان کرد: بسیاری از آثار به‌جامانده تاریخی کشور متعلق به دوران قاجار و پهلوی است و در همین دوران هم خصوصیات معماری غرب مانند پله تشریفاتی ، سرسرا، ستون و سرستون به ساختمان های کشور اضافه شد. وی ادامه داد: سازه‌هایی مانند عالی‌قاپو یادگار همین معماری است، اما با تمام تقلیدها ساختمان‌ها به‌صورت قدیمی خودش باقی ماند.
دکتر اعتصام تصریح کرد: بعد از انقلاب به دلیل جنگ تحمیلی تمام تلاش کشور دفاع از مرزوبوم بود و به همین دلیل کلیه برنامه‌های معماری و شهرسازی تحت تأثیر جنگ قرار گرفت.