هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   177   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سکونت‌گاه‌های غیر رسمی در خلخال


فرماندار خلخال از اجرای طرح ساماندهی و توانمند سازی سکونت گاه های غیر رسمی در این شهرستان خبر داد.
هوشنگ محمدی در جلسه ستاد ساماندهی و توانمند سازی سکونت گاه های غیر رسمی خلخال با بیان اینکه توانمند سازی رویکردی جدید در برنامه ریزی برای کاهش فقر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، اضافه کرد: این طرح منجر به شکوفایی قابلییت‌ها و خلاقیت‌های فردی برای ارتقای وضیعت موجود به وضیعت بهتر می ‌شود.
وی با بیان اینکه سکونت گاه های غیر رسمی بخشی از بافت های شهری هستند که عمدتا مهاجران روستایی و اقشار محروم شهری را در خود جای داده است، متذکر شد: با توجه به رویکرد اجتماعی مطالعات مذکور استفاده از ظرفیت های مادی و معنوی ساکنان به منظور ساماندهی و تواتمند سازی این سکونت گاه ها با مشارکت مردم بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار خلخال مهم ترین ویژگی این طرح را ارتقای سطح آگاهی های اجتماعی ساکنین، ارتقای مشارکت مردمی در تامین خدمات زیربنایی و اجتماعی، هماهنگی با دستگاه های مدیریت شهری، داشتن نگاه اجتماعی و تقاضا مداربودن به جای عرضه محوری و طرح برنامه گرایی بجای پروژه محوری دانست. وی با تاکید به برگزاری جلسات مکرر در خصوص طرح ساماندهی و توانمندسازی سکونت گاه های غیر رسمی خواستار بررسی مناطق از شورای شهر و شهرداری خلخال شد.
محمدی ابراز امیدواری کرد با همکاری های لازم از دستگاه های اجرایی طرح ساماندهی و توانمندسازی سکونت گاه های غیر رسمی در این شهرستان اجرا و تاثیرات ثمربخشی داشته باشد.