هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   177   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مثلث قانون نظام مهندسی، شناسنامه فنی و مقررات ملی

علی فرج زاده‌ها، نایب‌رئیس اول سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور گفت: در یکی از مواد اصلاح قانون نظام‌مهندسی ساختمان، در پایان طراحی، نظارت و اجرا صدور شناسنامه فنی ملکی الزامی شده است. وی افزود: به طورحتم اگر در بازبینی قانون نظام‌مهندسی ساختمان موضوع شناسنامه فنی ملکی صراحتاً و به‌صورت شفاف لحاظ شود، به واقعی شدن صدور و اجرای این سند کمک بسیاری خواهد کرد.
فرج زاده‌ها با بیان اینکه این موضوع به‌عنوان یک پیشنهاد در اصلاح قانون نظام‌مهندسی قیدشده و کمیسیون عمران مجلس نیز در این خصوص نظر مساعد دارد، گفت: در ماده‌قانونی مربوطه به‌عنوان یک تبصره، الزامی شدن صدور شناسنامه فنی ملکی در مراحل طراحی، نظارت و اجرا قیدشده و امیدواریم تا پایان سال جاری نظر قطعی مجلس شورای اسلامی در مورد تمامی موارد اصلاحی قانون نظام‌مهندسی ساختمان جلب شود.
نایب‌رئیس اول سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر اینکه به‌رغم نبود مشکلی از لحاظ مواد قانونی، آیین‌نامه‌ای و دستورالعملی، تا به حال شناسنامه فنی ملکی ساختمان به طور کامل اجرا نشده است، اظهار داشت: یکی از پیش‌نیازهای صدور واقعی شناسنامه فنی ملکی ساختمان، در دل قانون نظام‌مهندسی نهفته است و آن استفاده واقعی از مجریان ذی‌صلاح است که تاکنون مغفول مانده و اصلاح درست این قانون می‌تواند به بهره‌گیری صحیح از مجریان ذی‌صلاح و در نهایت صدور واقعی شناسنامه فنی ملکی کمک شایانی کند.
نایب‌رئیس اول سازمان نظام‌مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه در حوزه ساختمان و به‌ویژه بخش اجرا اعتقادی به حضور متخصص وجود ندارد، افزود: در حال حاضر مجریان ساختمان متخصص نیستند درصورتی‌که الزام قانونی این است که از مجریان متخصص استفاده شود و تا زمانی که مجریان ذی‌صلاح واقعی و متخصص در پروسه ساخت‌وساز حضور نداشته باشند، شناسنامه فنی ملکی به‌صورت واقعی صادر نخواهد شد.
تخلفات کاهش می‌یابد
 عبدالکریم حسین زاده نایب‌رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس نیز مثلث قانون نظام‌مهندسی، شناسنامه فنی ملکی و مقررات ملی ساختمان را دارای ارتباط تنگاتنگی دانست و گفت: اگر شناسنامه فنی ملکی ساختمان به‌صورت دقیق اجرا شود، حداقل این است که در حوزه نظام‌مهندسی میزان تخلفات کاهش می‌یابد. وی در ادامه افزود: هر چه دقت سازمان نظام‌مهندسی ساختمان برای اجرای مقررات ملی بیشتر شود، ساختمان‌ها باکیفیت بهتری احداث می‌شود و هر چقدر صدور و اجرای شناسنامه فنی ملکی دقیق تر و سالم تر باشد، مشکلات کمتری در حوزه نظام‌مهندسی و مقررات ملی ساختمان به وجود می‌آید.
حسین زاده با بیان اینکه در بسیاری از موارد مجوز پایان کار مطابقت دقیقی با ساختمان‌ها ندارد، تصریح کرد: نظارت دقیق بر صدور شناسنامه فنی ملکی تا حدود زیادی این مشکل را حل خواهد کرد و در همین راستا باید با افرادی که در حوزه نظارت بر ساخت‌وساز تخلف می‌کنند، نسبت به افرادی که در حوزه ساخت‌وساز تخلف می‌کنند، برخورد سنگین تر و جدی تری انجام شود.