هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   177   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساخت و سازهای غیرمجاز و عدم توسعه روستاها


نماینده عالی دولت در شهرستان دماوند گفت: عدم کنترل بر ساخت و سازهای غیر مجاز در روستاها توسط دهیاران، موجب عدم توسعه روستاها و اجرای صحیح طرح های هادی روستایی می شود.
ناصر محمودی فر در جلسه بررسی طرح‌های هادی روستایی که با حضور مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران و دهیاران و بخشداران برگزار شد، یکی از دستاوردهای ارزشمند انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی را سپرده شدن امور کشور به دست مردم عنوان کرد و گفت: یکی از بخش هایی که کمتر شاهد حضور دولت هستیم، نظارت بر امور روستاها و بخش ها است که توسط مردم روستا، دهیاران، شوراهای روستا و بخشداری ها مدیریت می شود.
فرماندار شهرستان دماوند ادامه داد: یکی از موضوعات مورد توجه در این بخش، مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز می باشد که این مهم نیز بیشتر در روستاها دیده می شود و اگر کمتر به آن توجه کنیم، مشکلات بسیاری را در آینده به همراه خواهد داشت.
محمودی فرد گفت: عدم مدیریت بر ساخت و سازهای غیرمجاز موجب تخریب منابع طبیعی، بی توجهی به حقوق مردم و دولت و نیز موجب عدم اجرای صحیح طرح های هادی روستایی می شود که لازم است از سوی دهیاران و بخشداران این مهم به طور جدی پیگری گردد.