اجرای طرح آزمایشی مدیریت بحران در تهران

شمار نشریه : 177


هماهنگ‌کننده سوانح بین‌المللی صلیب سرخ در منطقه منا  از اجرای طرح برنامه کاهش خطر و مدیریت بحران در تهران با همکاری جمعیت هلال‌ احمر ایران و فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ خبر داد.
به گفته حسام فیصل خطر و بلایا در دنیا ازجمله ایران درحال افزایش است؛ بطوری که طی 30 سال اخیر، زمین لرزه و سیلاب در ایران افزایش داشته است؛ لذا ما باید در این زمینه رویکردی ادغام یافته داشته باشیم تا مدیریت یکپارچه‌ای را برای کاهش این خطرات داشته باشیم.
تهران به عنوان نماینده منطقه منا جزو یکی از 5 شهری انتخاب شده که برنامه کاهش خطرپذیری و مدیریت بحران با همکاری فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر در آن اجرا می‌شود.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به اینکه توسعه شهری باید جزء برنامه‌های مدیریت بحران قرار گیرد، عنوان کرد: در سال 2014 میلادی به طوری برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا تیم‌های ویژه‌ای در مناطق شهری بتواند هنگام بحران پاسخگو باشد و از حادثه پیشگیری شود.
گفتنی است، برنامه جهانی کاهش خطرپذیری و مدیریت بحران در مناطق شهری مورد توافق جمعیت هلال احمر ایران و فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر، قرار است در 5 شهر منتخب سراسر دنیا به صورت آزمایشی اجرا شود.